نشست توسعه همکاری های شرکت مبین وان

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان کیش، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رؤسای ۴ کمیسیون صندوق‏‌های مکانیزه فروش، تجارت الکترونیکی، ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی و ارزش افزوده و کمیسیون SAP به تصویب هیات مدیره سازمان رسیدند.
هیات میره سازمان نظام صنفی انتخاب محمد گلستانی به عنوان رییس کمیسیون صندوق‏‌های مکانیزه فروش، محمدباقر اثنی عشری به عنوان رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی، سید صابر امامی به عنوان رییس کمیسیون ارائه‏ دهندگان خدمات محتوایی و ارزش افزوده و فیروز سمیعی به عنوان رییس کمیسیون SAP را تصویب کرد.
کمیسیون‌های SAP، ارائه‏ دهندگان خدمات محتوایی و صندوق‏‌های مکانیزه فروش برای اولین بار در سازمان تشکیل می‌شوند و رؤسای این کمیسیون‌ها پس از انتخاب توسط اعضا، به تصویب هیات مدیره سازمان نیز رسیده‌اند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!