تحلیل صورت های مالی 9 ماهه و بررسی گزارش عملکرد ماهانه این ناشر فرابورسی حکایت از تداوم سودآوری شرکت دارد.

به گزارش خبرنگار فارس، مبین وان کیش در پایان آذر ماه امسال توانسته 685 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند که در مقایسه با دوره مشابه قبلی با رشد 84 درصدی همراه بوده است.
بررسی صورت های مالی 9 ماهه در پایان آذر ماه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ۹۷، شرکت مبین وان کیش با نماد «اوان» گویای این مطلب است که درآمدهای عملیاتی با افزایش 102 درصدی، سود ناخالص با رشد 74 درصدی و سود عملیاتی با رشد 115 درصدی همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات ترازنامه ای مجموع دارایی های مبین وان کیش طی دوره 9 ماهه سال جاری با رشد 57 درصدی و بدهی ها نیز با افزایش 103 درصدی همراه بوده است.
در بخش دارایی های جاری می توان به رشد 1239 درصدی پیش پرداخت ها و سفارش ها، رشد 149 درصدی دریافتنی های تجاری و افزایش 17 درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در کنار کاهش 18 درصدی موجودی نقدی و افت 24 درصدی موجودی مواد و کالا و همچنین کاهش 5 درصدی دریافتنی های غیر تجاری اشاره کرد.
در بخش بدهی های جاری نیز رشد 137 درصدی پرداختنی های تجاری، در کنار افزایش 15 درصدی پرداختنی های غیر تجاری و البته رشد 67 درصدی مالیات پرداختنی و افزایش 209 درصدی پیش دریافت های جاری مشهود است.
در مجموع دارایی های جاری با رشد 70 درصدی بیش از 64 میلیارد و 383 میلیون تومان بوده و در مقابل بدهی های جاری نیز با افزایش 103 درصدی رقم 54 میلیارد و 715 میلیون تومان براورد شده که حکایت از ان دارد که نسبت جاری این شرکت در شرایط خوب و مناسبی قرار دارد.
گزارش عملکرد ماهانه “اوان” نیز نشان می دهد این شرکت در شش ماهه نخست سال بودجه پیش بینی شده را محقق کرده و در نیمه دوم سال نیز با شتاب فزاینده در مسیر درآمدزایی قرار دارد.
“اوان” در دوره 10 ماهه سال جاری توانسته 73 میلیارد و 365 میلیون تومان از انواع خدمات ارائه شرکت درآمد کسب کند در حالی که در پایان سال گذشته این رقم 46 میلیارد و 676 میلیون تومان بوده است.
بر این اساس «اوان» در دی ماه بیش از 4 میلیارد و 315 میلیون تومان درآمد شناسایی کرده که این رقم در دوره مشابه قبلی 3میلیارد و 444 میلیون تومان بوده است.
مبین وان کیش در دوره منتهی پایان دی ماه توانسته از محل ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه 58 میلیارد و 971 میلیون تومان درآمد شناسایی کند در حالی که در پایان سال 96 ، درآمد شرکت از این سرفصل 43 میلیارد و 858 میلیون تومان بوده و بر این اساس درآمد شرکت از این محل در دی ماه 3.3 میلیارد تومان بوده است.
دیگر سرفصل مهم در بررسی عملکرد ماهانه این شرکت، خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت بوده که در حالی که در پایان سال قبل درآمد شرکت از این محل تنها 2.4 میلیارد تومان بوده، مبین وان کیش در دوره 10 ماهه سال جاری از این محل 9 میلیارد و 558 میلیون تومان عایدی کسب کرده است.
تولید برنامه های مشارکتی تلویزونی نیز برای این شرکت 4 میلیارد و 350 میلیون تومان درآمدزایی داشته و البته این سرفصل درآمدی در سال جاری به عملیات شرکت اضافه شده است.
خدمات streamingبه عنوان یکی دیگر از سرفصل ها برای اوان 311 میلیون تومان عایدی داشته و خدمات Media Wifi نیز 174 میلیون تومان نقدینگی به حساب شرکت سرازیر کرده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!