به گزارش روابط عمومی مبین وان کیش؛ ” اوان ” در شهریور امسال 196 میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا در 6ماهه به عدد خوب 863 میلیارد ریال رسیده است.

با ثبت آمار فوق، مشخص است که فروش شهریور نسبت به مرداد ماه 13درصد رشد را تجربه کرده و به نسبت شش ماهه سال گذشته نیز 62 درصد افزایش فروش محقق شده است .

لازم بذکر است کل فروش سال گذشته شرکت 1170میلیارد ریال بوده است که با روند فعلی ، انتظار می رود رشد بسیاری خوبی محقق گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!