به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان کیش، این شرکت در راستای ایجاد سبد درآمدی متنوع و تبدیل دارایی های راکد به مولد ، همچنین توسعه لاین های کسب و کار جدید، اقدام به فروش ساختمان اداری تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه نهم پلاک هفت شامل 6 طبقه نموده است نموده است، لذا طبق آگهی های مربوطه این مزایده صورت گرفته و پس از بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت و مبلغ پایه کارشناسی ۲۲۰ میلیارد ریال ، شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس با بالاترین قیمت پیشنهادی به مبلغ ۲۳۶ میلیارد ریال به عنوان برنده مناقصه معرفی گردید. همچنین با توجه به ارزش دفتری ملک ، از بابت این معامله ، ” اوان ” حدود ۱۷۴ میلیارد ریال سود شناسایی نموده و در سامانه کدال منعکس خواهد نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!