امضای تفاهم‌نامه میان شرکت مبین‌وان و باشگاه کار آفرینی تی وان