امضای تفاهم نامه میان شتاب دهنده همتک و شرکت مبین‌وان