آیین معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره فاوا و جایزه ملی کیفیت ICT برگزار شد.