تصویب افزایش سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی در مجمع فوق العاده

Pin It on Pinterest