زمینه رشد اقتصادی در اقیانوس آرام کسب‌وکارهای دیجیتال