دومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مبین وان برگزار می‌شود