پیام مهندس وحید قربانی مدیر ارتباطات و حوزه ریاست شرکت مبین وان به مناسبت فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی