گزارش تصویری حضور مهندس نصیری نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مبین وان در جلسه هئیت مدیره و بازرسین اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران