گزارش خبری امضاء تفاهم نامه فی ما بین مبین وان و شرکت‌ آفریقایی