درگاهی تازه برای ورود استارت آپ‌ها به بازار کسب و کار باز شد