توزیع سرویس‌های دیجیتال در بازارهای بین‌المللی (In-Store distribution)