رشد بیش از ۲۵۰ درصدی سود خالص مبین وان در سه ماه نخست امسال/ کسب۵۴ درصد سود سال گذشته در یک فصل