اعضای جدید هیات مدیره شرکت مبین‌وان کیش منصوب شدند