مصاحبه وحید قربانی مدیر ارتباطات مبین وان با پایگاه خبری صدای بورس