گزارش ویدیویی بازدید مهندس نصیری از حضور مبین وان در چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران