مبین‌وان کیش حائز رتبه برتر در «رشد سریع» همایش “IMI-100” شد