گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای معاونین در دفتر جزیره کیش

گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای معاونین در دفتر جزیره کیش


 

 

جلسه شورای معاونین شرکت مبین وان در دفتر جزیره کیش برگزار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!