• طبق گزارش ReportsnReports نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR)  بازار خدمات ارزش افزوده موبایل ، 17.65 درصد از سال 2017 تا 2021 خواهد بود.
  • با توجه به آخرین گزارشات بازار خدمات ارزش افزوده، قیمت این خدمات با رشد مقیاسی تقاضا و افزایش تعداد شرکت های ارائه کننده خدمات ارزش افزوده موبایل رو به کاهش است.
  • دولوپر ها و توسعه دهندگان اپلیکیشن سعی در ارائه خدماتی با هزینه های پایین تر برای مصرف کنندگان نهایی دارند. اپراتورهای تلفن همراه با ارائه SDk های متعدد سعی در افرایش سرعت ورود به بازار برای شرکت های فعال حوزه VAS  را دارند.
  • گزارش های جهانی بازار خدمات ارزش افزوده، رشد چشمگیری برای این صنعت با توجه به رشد سریع تعداد استفاده کنندگان تلفن هوشمند پیش بینی کرده است.گرچه هنوز هم اولین استفاده از موبایل برای ارتباطات است اما امکانات و آپشن های مختلف روی تلفن همراه، این دستگاه را به یک دستگاه جند هدفه تبدیل کرده است.بنابراین کاربران به دنبال استفاده و سرویس های با کیفیت تری در آینده بازار خدمات موبایلی خواهند بود.
  • با توجه به تاثیرگذاری بالای تبلیغات به صورت مکان مبنا بسیاری از آزانس های تبلیغات موبایلی تلفن های هوشمند را به عنوان رسانه هدف تبلیغات خود انتخاب کرده اند. در ایالات متحده آمریکا یک سرویس دوست یابی مکان مبنا که توسط اپل توسعه یافته است توانسته دانلود چشمگیری داشته باشد. بنابراین پیش بینی میشود که خدمات مکان مبنا سهم چشمگیری در بازار خدمات ارزش افزوده داشته باشند.
  • کمپانی های زیر به عنوان بازیگران کلیدی بازار خدمات ارزش افزوده در جهان تا سال 2021 پیش بینی میشوند:

America Movil, Apple, Comviva Technologies, and Google, AT&T, Blackberry, CanvasM Technologies, KongZhong, Near (AdNear), Nokia, OnMobile, Samsung, Sprint, Vodafone, and ZTE Corporation

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!