مجمع عمومی سالیانه شرکت مبین وان منتهی به سال مالی 30 اسفندماه 1399، روز سه شنبه مورخ 29 تیرماه برگزار گردید.

مبین وان در سال ۹۹ پس از برنامه‌ریزی‌های مبسوط اعم از تغییر در ساختار منابع انسانی شرکت، تغییرات استراتژیک شرکت، تعریف عملکرد دقیق برای هر واحد و ایجاد چند لاین کسب‌وکاری جدید به عنوان اهداف عملکردی در سال ۹۹ و 1400 شرکت تحولات چشمگیری را مشاهده کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!