مهندس حمید نصیری

۲۱ آذر, ۱۳۹۷

برنامه ریزی مبین وان برای صادرات خدمات دیجیتال به آفریقای جنوبی

نشست تجاری فناوری با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و «جکی لوتیلی» معاون اتاق بازرگانی آفریقای