همکاری

درخواست همکاری در شرکت مبین وان

تمایل شما به همکاری با شرکت مبین وان کیش را ارج می‌نهیم چرا که صمیمانه اعتقاد داریم با شکل‌گیری این همکاری، زمینه‌های رشد و تعالی دو جانبه فراهم می‌گردد. در نظر داشته باشید که فرم ذیل برای شناسایی توانمندی‌ها و بهره‌گیری مناسب و متناسب از استعدادهای شما جهت همکاری‌ای آتی با این شرکت طراحی شده است. از همین رو تکمیل صادقانه‌ی آن به شکل‌گیری این همکاری کمک خواهد نمود. در نظر داشته باشید، لازم است که پیش از تکمیل فرم، فایل رزومه‌ی خود را در فرمت PDF و نشانی پروفایل لینکداین خود را آماده نمایید، زیرا ارایه‌ی این دو در مرحله‌ی پایانی تکمیل فرم الزامی خواهد بود.