هیات مدیره

شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)

اعضای هیات مدیره

 

سیدصابر امامی

رییس هیات مدیره


مسعود وکیلی‌نیا

مدیر عامل و عضو هیات مدیره


 

 

حسین علیمحمدی

نایب رئیس هیات مدیره


حسین اسلامی

عضو هیات مدیره


محمدرضا صادقی مقدم

عضو هیات مدیره