هیات مدیره

شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)

اعضای هیات مدیره

 

سیدصابر امامی

رییس هیات مدیره


حمید نصیری

نایب رییس هیات مدیره


 

 

مسعود وکیلی‌نیا

مدیر عامل و عضو هیات مدیره


احمد فیروز

عضو هیات مدیره


مهدی حاج‌الف‌خانی اصل

عضو هیات مدیره