اولین جلسه کمیسیون خدمات محتوایی و ارزش افزوده به ریاست صابر امامی برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون دو نایب رییس و دبیر کمیسیون را انتخاب کردند.

این جلسه روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه در دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار شد.

بنا بر رای گیری انجام شده محمد صراف و محسن یوسف پور به عنوان نایب رییس و سید مهدی جوادی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!