به گزارش روابط عمومی مبین وان، انتخابات اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران امروز برگزار شد که پس از شمارش آرا از بین 20 رأی مأخوذه، مهندس حمید نصیری نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مبین وان کیش و مجید ذوقی مدیر توسعه شبکه علمی کشور با بالاترین رأی به عنوان بازرسین اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران انتخاب شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!