با حضور دبير كل اتاق مشترك بازرگانی ايران و عراق و اعضای متقاضی حضور در كميسيون فناوری اطلاعات و ارتباطات اين اتاق مشترک،اولين نشست رسمي اين كميسيون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان کیش در ابتداي اين نشست سيد حميد حسينی دبير كل اتاق مشترک با اشاره به اهميت و جايگاه ويژه اتاق بازرگانی گفت:خوشبختانه بخش زيادی از موضوعات مطرح شده در سفر اخير رييس جمهور به عراق مطالبات بخش خصوصی بوده كه به آن توجه شده است
وي با اشاره به جايگاه ويژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه كشور گفت اميدواريم با تشكيل اين كميسيون زمينه های توسعه فعاليت صنايع مرتبط اين حوزه در عراق تقويت شود
بنا بر اين گزارش در اولين نشست كميسيون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق انتخابات به منظور تعيين هيات رييسه اين كميسيون صورت گرفت و حميدرضا رضاپناه به نماندگي از شركت فناپ به عنوان رييس،سيد صابر امامي به نمايندگي از شركت مبين وان به عنوان نايب رييس اول و طاهره خراسانی به نمايندگی شركت طرح و پردازش غدير به عنوان نايب رييس دوم اين كميسيون انتخاب شدند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!