افتتاحیه ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور تیم ارزیابی دبیرخانه جایزه ملی در محل شرکت مبین وان برگزار شد و پس از سه روز به کار خود خاتمه داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!