شرکت مبین وان کیش که مرداد ماه سال گذشته با قیمت هر سهم ۳۴۷ تومان وارد بازار دوم فرابورس شد٬ با حفظ روند صعودی از ابتدای سال جاری قیمت خود را به محدوده ۲۱۰۰ تومان کنونی رساند. این سهم که از رشد اخیر بازار سرمایه جا نمانده٬ از ابتدای سال ۹۷ نیز رشدهای خوبی را به ثبت رسانده است.

شرکت مبین وان کیش که مرداد ماه سال گذشته با قیمت هر سهم ۳۴۷ تومان وارد بازار دوم فرابورس شد٬ با حفظ روند صعودی از ابتدای سال جاری قیمت خود را به محدوده ۲۱۰۰ تومان کنونی رساند. این سهم که از رشد اخیر بازار سرمایه جا نمانده٬ از ابتدای سال ۹۷ نیز رشدهای خوبی را به ثبت رسانده است.

سهامدار عمده «اوان» شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با ۷۹ درصد از سهام این شرکت است و صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا و شرکت سرمایه گذاری پویا نیز سهامداران بالای یک درصد این سهم هستند. روز گذشته بانک کارآفرین اقدام به خرید چهار درصد از سهام شرکت مبین وان کیش متعلق به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران کرد و به این ترتیب در بین سهامداران بالای یک درصد این شرکت قرار گرفت.

حضور بانک کارآفرین در میان سهامداران شرکت مبین وان کیش٬ نوید دهنده اضافه شدن خدمات بانکی به مجموعه خدمات این شرکت است. همچنین ورود یک بانک به حوزه IT و ICT نشان می‌دهد که این بازار کشش ورود بانک‌ها را داشته و آماده ورود سایر بانک‌ها به شرکت‌هایی مانند مبین وان کیش است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!