رشد درآمدهای مبین وان کیش مربوط به افزایش درآمدهای حاصل از خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه در سه ماهه سال جاری است.

افزایش میزان درآمدهای عملیاتی و سود خالص شرکت مبین وان کیش در سه ماهه ابتدایی سال 1397 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اگر چه رشدی قابل توجه را به ثبت رسانده است اما با توجه به قیمت کنونی بازار هر سهم، همچنان انتظارات از شرکت بالا است. 

علی رغم عدم ارائه ریز صورت های مالی و درآمدی شرکت، بر اساس گزارش تفسیری منتشر شده، بخش عمده ای از رشد درآمدهای شرکت مربوط به افزایش درآمدهای حاصل از ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه در سه ماهه سال جاری است.

بر این اساس اوان موفق شده تا بیش از 34 درصد از درآمدهای این سرفصل را که اصلی ترین محل درآمدی شرکت است، نسبت به بودجه پیش بینی شده پوشش دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!