خدمات ارزش فزوده موبایل

Social media network concept on phone.


در سال های اخیر با گسترش تعداد و محدوده پوشش اپراتور های تلفن همراه در کشور، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه نیز رشد سریع و قابل توجهی کرده است. بازیگران اصلی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تولید کنندگان محتوا ، اگریگیتور ها و اپراتور های تلفن همراه هستند.خدمات ارزش افزوده موبایلی در حوزه های مختلفی همچون موسیقی، ورزش، خدمات مکان مبنا، استریمینگ، تماس از دست رفته و صندوق پستی فعالیت میکنند.در هر یک از این زمینه ها میتوان سرویس های متنوع و خلاقانه ای تعریف کرد که با ایجاد نوآوری در این عرصه بتواند به سرویس های محبوبی در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تبدیل شود.
نقش تولید کنندگان محتوا به عنوان حلقه اول این زنجیره ارزش بسیار مهم است. در واقع بدون وجود تولید کنندگان محتوا نمیتوان خدمتی را در قالب VAS به مشترکین تلفن همراه ارئه کرد.
نقش شرکت های واسط و تسهیل گر به عنوان شریک سوم اپراتورها نیز بسیار حائز اهمیت است. این شرکت ها با توجه به داشتن تخصص های لازم و به بهره گیری از زبان مشترکی که با اپراتور ها دارند اقدام به جذب تولید کنندگان محتوا و تسهیل پروسه ی قرادادی و فنی جهت استفاده تولید کنندگان محتوا از مزایایا همکاری با اپراتور هاست.
اپراتورها در این زنجیره ارزش اقدام به ارائه خدمات مختلفی میکنند که از مهم ترین آنها میتوان به امکان استفاده از پرداخت روی خط تلفن همراه نام برد که پروسه پرداخت مشتری را بسیار کوتاه و آسان خواهد کرد.
همکاری این سه بازیگر اصلی در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در قالب اپلیکیشن ها و خدمات IVR جلوه نموده است و در سالهای آتی شاهد نوآوریهای بیشتری از این همکاریهای سه جانبه خواهیم بود.
 
 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!