خدمات ارزش افزوده یک صنعت مخابراتی مرسوم در جهان است. این خدمات شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتور ها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است.در صنعت مخابرات،خدمات ارزش افزوده کاربران را از طریق خلق ارزش و ارائه خدمات جذاب، به استفاده بیشتر تشویق میکند. این امر باعث افزایش آرپو اپراتور خواهد شد. در خدمات ارزش افزوده موبایلی ابزارهایی مانند پیامک، تماس و دیتای مصرفی به عنوان ابزاز ارائه خدمات استفاده میشود.
خدمات ارزش افزوده موبایلی را میتوان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد:
خدمات ارزش افزوده رفتار مشتری
خدمات ارزش افزده شبکه ای
خدمات ارزش افزوده سازمانی
خدمات ارزش افزوده میتواند توسط خود اپراتور ها یا توسط شرکای ثالثی که به عنوان تامین کننده محتوا نیز شناخته میشود انجام شود.
مهم ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده موبایلی:

ما در وبلاگ مبین وان به معرفی انواع خدمات ارزش افزوده موبایلی خواهیم پرداخت و در هر نوع از خدمات مثال هایی از ایده های فعال و یا پتانسیل های موجود خواهیم پرداخت. با پیگیری وبلاگ مبین وان میتوانید در حوزه VAS  ایده پرداری کنید و یا ایده ها و استارتاپ های خود را به VAS  ارتباط دهید. اگر ایده ای در زمینه خدمات ارزش افزوده موبایلی دارید از این لینک روند شتاب دهی مبین وان را بررسی کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!