به گزارش روابط عمومی مبین وان، افزایش سرمایه شرکت که پیش از این در مجمع عمومی سالیانه اطلاع‌رسانی شده و به تصویب هیات مدیره رسیده بود، توسط حسابرسان شرکت تایید شد.

براساس این گزارش، افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اجرای پروژه ورود به بازار POS درقالب حوزه فین‌تک به تصویب هیات مدیره رسیده است.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!