گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹ شرکت مبین وان کیش منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مبین وان کیش، این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به مرداد ۹۹ از محل فروش و یا ارائه خدمات خود مبلغ ۱۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال گذشته با افزایش ۲۲ درصدی همراه است.
«اوان» در عملکرد ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۷ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷درصد رشد نشان می‌دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!