گزارش تصویری اولین بازی تیم فوتسال مبین وان در جام انفورماتیک


گزارش تصویری

بهزاد بختیاریتیمدکتر سید صابر امامیروابط عمومیسید صابر امامیصدا و سیمافوتسالقوتبالمبین وانمحسن حکیمینمایشگاه تجهیزات هواپیماییوحید قربانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!